Kód: MO6851-03 | Čierna nákup. taška,dlhé uši, BIO BA 180 gr/m²